เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.) ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


SAR_โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย_2564.pdf

เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายรายงาน SAR โรงเรียน 63.pdf

เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.) ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย_2562_แก้ไขล่าสุด.pdf

เผยแพร่ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย