ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย  No Gift Policy  จากการปฏิบัติหน้าที่

O31ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก.pdf