เด็กชายเฉลิมชัย จารัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ลำดับที่ 93  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566

เด็กชายเฉลิมชัย จารัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ลำดับที่ 93 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    และได้รับการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

📍อ่านรายละเอียดรางวัลฯ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ลิงก์ https://www.moe.go.th/ประกาศผลเด็กดีเด่น66/