ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง หน้าที่ ได้รับรางวัลชมเชย  การผลิตสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 ด้านกิจกรรมประจำวันพระ   ประจำปี พ.ศ.2566


      ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง หน้าที่ ได้รับรางวัลชมเชย  การผลิตสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านกิจกรรมประจำวันพระ