ผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563

    • เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำรัง นักเรียน ชั้น ม.3 ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564

  • ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง ความดีไม่มีวันเลือนลาง โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 การพิจารณาผลงานสื่อสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    • ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันวาเลนไทน์ปลอดภัย ประจำปี 2564 ได้แก่ ผลงานสื่อกราฟิกรณรงค์กิจกรรมวันวาเลนไทน์ปลอดภัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความ วันวาเลนไทน์ ฯ