สรุปข่าวกิจกรรม : รอบรั้ว ป.ว. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2566