สรุปข่าวกิจกรรม : รอบรั้ว ป.ว. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่  20-24 พฤศจิกายน 2566