ผลการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้บงที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

       นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 71 ด้วยผลงาน ชนะเลิศ จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย เหรียญทอง 8 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ และเหรียญทองแดง 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 13 รายการ  ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครูและนักเรียน ทุกรายการแข่งขัน