เด็กหญิงสิริมนต์ ตื้อใจมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  
เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567 


                วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 เด็กหญิงสิริมนต์ ตื้อใจมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย   เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567  ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี"

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ