ผ้าป่าประเพณี  ฮักโรงเรียนเก่าบ้านเกิด  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
วันที่ 15 เมษายน 2567

      วันที่ 15 เมษายน 2567  การถวายกองผ้าป่า ฮักโรงเรียนเก่าบ้านเกิด  และกิจกรรมส่งมอบหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา จากชุดเดิมถึงชุดใหม่       และการจำหน่ายบัตรรำวง บัตรละ 100 บาท  (รายได้ผ้าป่าฯ  และจากการจำหน่ายบัตร สมทบกองทุนศิษย์เก่า โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย)

      โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะที่ปรึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในโอกาสครบรอบ 90 ปี โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ทุกๆกิจกรรม ทั้งการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกครบรอบ 90 ปี ผ้าป่าประเพณีฮักโรงเรียนเก่าบ้านเกิด การแข่งขันตะกร้อของศิษย์เก่าเยาวชน  และรำวงย้อนยุค ทุกอย่างประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ อบอุ่น และประทับใจมาก

      โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้