ตัวแทนคณะลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

วันที่โพสต์: Dec 06, 2018 12:27:20 PM

ตัวแทนคณะลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล

อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่