พิธีทำบุญครบรอบ 90ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

       วันที่ 1 พฤษภาคม 2567  คณะกรรมสถานศึกษา คณะที่ปรึกษาและศิษย์เก่าร่วมเป็นเกียรติและทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบญส่วนกุศล แก่ครูอาจารย์และศิษย์เก่าที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ในโอกาส ครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

       โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้