รับการนิเทศติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567
จากศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2
29 พฤษภาคม 2567

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2567  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  รับการนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศก์  ความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2