ยินดีต้อนรับ ครูกฤษฎา เสนาธรรม ครูวิชาเอกพลศึกษา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

                 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลแพร่  ในโอกาสร่วมแสดงความยินดีแก่ครูกฤษฎา เสนาธรรม  
ครูวิชาเอกพลศึกษา  ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย