กิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  2567
31 พฤษภาคม 2567

        วันที่ 31 พฤษภาคม 2567  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  ณ บริเวณชุมชนตำบลปงป่าหวาย หมู่ที่ 5, 6  และ 7