การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2567

      วันที่ 25 มิถุนายน 2567  นายภานุพงศ์ กาศทิพย์   ผอ.โรงเรียน และครูผู้ประสานงาน  ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี พ.ศ.2567   ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย