ยินดีต้อนรับครูสุกัญญา ปัญญาสุข
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ยินต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านวังเบอะ ในโอกาสส่ง นางสุกัญญา ปัญญาสุข ครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์  ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย