กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2567 อำเภอเด่นชัย

            วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางเกษร สมาทอง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล   ทั้งนี้ ผู้อำนวยการลูกเสือ ผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย