กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2567

               วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายภานุพงศ์ กาศทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมอ่านสารต่อต้านยาเสพติด  และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เท่าทัน ห่างไกลยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย