นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2567 

                วันที่ 18 มิถุนายน 2567  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2567 ซึ่งผู้ได้รับทุน คือ เด็กชายพิสิษฐ์ ดอกสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย