ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ : คุณครูศิริพร เวียงนาค

วันที่โพสต์: Dec 06, 2018 12:18:52 PM

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ : คุณครูศิริพร เวียงนาค

ในโอกาสรับตำแหน่งครู ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่

#โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

#โรงเรียนประชารัฐ

#กลุ่มเด่นชัยพัฒนา