ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่โพสต์: Aug 09, 2019 1:49:14 PM

ตัวแทนผู้กำกับ ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่