ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่โพสต์: May 06, 2019 12:15:53 PM

ผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่