ร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวที่่สำคัญ

วันที่โพสต์: Aug 09, 2019 1:51:3 PM

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562

คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวที่่สำคัญ ณ Hidden Village Chiangmai หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ 

และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่