วันที่ 17 สิงหาคม 2563  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์การทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้า

วันที่โพสต์: Aug 21, 2020 4:17:33 AM

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์การทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้า ตามโครงการสานอนาคตทางการศึกษา โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์