สัปดาห์ที่ 17 ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่โพสต์: Sep 06, 2019 1:7:54 PM

ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน พ.ศ.2562

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

📲 ติดตามผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ระดับกลุ่มโรงเรียนเด่นชัยพนาได้ที่ https://group69.sillapa.net/sp-pre2/…