องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน

วันที่โพสต์: Dec 06, 2018 12:14:59 PM

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย (ประธานกลุ่มเด่นชัยพัฒนา) เกี่ยวกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.แพร่ ในปีงบประมาณ 2561

#โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

#โรงเรียนประชารัฐ

#กลุ่มเด่นชัยพัฒนา