กิจกรรมนายอำเภอเด่นชัย พบปะคุณครูและนักเรียน  2562

วันที่โพสต์: Feb 12, 2019 9:15:17 AM

กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

พบปะคณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย