นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน  รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครั้งที่ 1/2562

วันที่โพสต์: Mar 21, 2019 1:19:3 AM

นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย