ประกาศ เรื่อง แจ้งปฏิทินปิด - เปิดภาคเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์: Oct 05, 2019 11:48:26 AM

ปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 11 - 29 ตุลาคม พ.ศ.2562

เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562