เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำรัง  ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่โพสต์: Jan 24, 2021 2:9:1 AM

เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำรัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ https://moe360.blog/2020/12/14/outstanding-children-youth/

เอกสารประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ  

ที่มา https://moe360.blog/2020/12/14/outstanding-children-youth/