"เด็กหญิงปวีณา ปราสุวรรณ" ได้รับรางวัลที่ ๓ การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัดแพร่

วันที่โพสต์: Jan 06, 2019 7:49:3 AM

ขอแสดงความยินดีแก่ "เด็กหญิงปวีณา ปราสุวรรณ"

สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ได้รับรางวัลที่ ๓

การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๑

โดยสำนักงานเกษตรกรจังหวัดแพร่