เรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  "โรงเรียนเก่า บ้านเกิด"

วันที่โพสต์: Apr 02, 2019 6:40:54 AM

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

เรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 

"โรงเรียนเก่า บ้านเกิด"

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดผ้าป่าสามัคคี ดังนี้

1. เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

2. เพื่อสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน

ในวันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ในกรณีประสงค์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ฯ ด้วยวิธีการโอนเงินทำบุญผ่านทางบัญชีธนาคาร

สามารถโอนเงิน ได้ที่หมายเลขบัญชี 052350392719 ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนอื่น รร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย ธนาคารออมสิน สาขาเด่นชัย

หมายเหตุ : เมื่อท่านร่วมทำบุญผ่านการโอนเงินธนาคารเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินทางกล่องข้อความ (Inbox) ของเพจแห่งนี้ครับ หรือสอบถาม-ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 054-640051

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวที่ร่วมบริจาคบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ