โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย งดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน (onsite) ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2564

วันที่โพสต์: Jun 29, 2021 5:52:2 AM

ตามมติ ศบค.จังหวัดแพร่ (ตามภาพแนบ) ให้ทุกโรงเรียนงดการเรียนการสอนแบบ onsite ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.-12 ก.ค. 64

โดยทางโรงเรียนฯ ใช้วิธีเรียนรูปแบบใช้เอกสารสำหรับเรียนที่บ้าน (on-hand) ซึ่งครูประจำชั้นจะแจ้งวันนัดหมายท่านผู้ปกครอง ในช่องทางไลน์ (Line group) ของชั้นเรียนและทางเบอร์โทรศัพท์ต่อไป

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์ 054-640051 หรือ Facebook Fanpage @pongpawaischool