โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)  ปีการศึกษา 2561

วันที่โพสต์: Mar 06, 2019 6:13:56 AM

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561