โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4

วันที่โพสต์: Jan 18, 2020 1:25:9 AM

ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม พ.ศ.2563

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 จาก สมศ. ในโอกาสดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานฯ ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม พ.ศ.2563 และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนฯ ต่อไป

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/pongpawaischool/photos/?tab=album&album_id=1641348862672739&__tn__=-UC-R