โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์: Feb 26, 2019 4:27:17 AM

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป 

ของ สพป.แพร่ เขต 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561