โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการประเมินด้านการบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561

วันที่โพสต์: Mar 05, 2019 7:47:35 AM

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

รับการประเมินด้านการบริหารวิชาการ  ปีการศึกษา 2561

จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2