รายงานผลการเรียน ปพ.6

ประกาศ

 • ฟล์ ปพ.6 ที่สรุปจากงานวิชาการแล้ว... ครูประจำชั้น สามารถพิมพ์จากระบบเว็บนี้ คลิกที่ชั้นเรียน

ได้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เป็นต้น

 • เข้าระบบ โดยคลิกที่ชั้นเรียนของตนเอง จากนั้นใส่ username และ password (ใช้อีเมลเดียวกับ ปพ.5 email@365.pongpawai.ac.th)

ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษา (ดาวน์โหลด ปพ.6 ฉบับภาคเรียนที่ 1) 50 คะแนน

 • ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • ขั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • ขั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ดาวน์โหลด ปพ.6)

 • ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1


 • ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1


 • ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1