ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่ 2563

วันที่โพสต์: Jan 31, 2020 8:27:34 AM

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ได้แก่

- เด็กชายธนาธร ศรีสุธรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประถมศึกษา

- นายพัชพล โค้คำหล้า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- นางสาวศิริกัญญา สุระโคตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ.