ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานวันครูอำเภอเด่นชัย 2560

วันที่โพสต์: Jan 16, 2019 10:39:44 AM

ขอแสดงความยินดีแด่

- คุณครูสมพิศ ตุงเครือคำ ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณ

- คุณครูอัจฉริยาภรณ์ ขำฉา

- คุณครูสีดา กำปนาท

- คุณครูปนัดดา ศรีไชยศักดิ์

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้สอนนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา