ประกาศ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

วันที่โพสต์: May 20, 2021 8:41:26 AM

ประกาศ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

ผ่านมาตรฐาน

พร้อมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

- นัดหมาย นักเรียน รับคูปองเรียนฟรี  สมุด-หนังสือเรียน และทำความสะอาดชั้นเรียน บริเวณโรงเรียน ในวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.00 น. - 11.30 น.