ผลการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5

วันที่โพสต์: Jan 01, 2019 3:12:29 AM

ผลการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก

ระดับชั้น ป.4-6

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5

ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา