ยอดบริจาคร่วมทำบุญ ผ้าป่าสามัคคี "โรงเรียนเก่า บ้านเกิด" 2562

วันที่โพสต์: Apr 15, 2019 11:28:33 AM

ยอดบริจาคร่วมทำบุญ 81,676.50 บาท 

(แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ และคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ที่ร่วมกันจัดผ้าป่าสามัคคีของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวที่ร่วมบริจาคบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

(14 เมษายน 2562)