รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่โพสต์: Jul 03, 2019 5:25:55 AM

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2