เด็กหญิงฐิตาภา รีบร้อน สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของอำเภอเด่นชัย

วันที่โพสต์: Feb 22, 2019 2:54:5 PM

ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงฐิตาภา รีบร้อน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 

เป็นผู้สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของอำเภอเด่นชัย

โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่